Zoznam živností

Chov vybraných druhov zvierat

Chov laboratórnych a exotických zvierat, vtáctva, akvarijných rybičiek, priadky morušovej.

Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi.