1
Júl
2016

Založenie živnosti

Chcete si založiť živnosť? Najprv sa budete musieť ohlásiť živnostenskému úradu osobne alebo elektronicky. Okrem toho tiež môžete využiť jednoduché a pohodlné založenie živnosti online.

čítať viac

1
Júl
2016

Čo je živnosť?

Živnosť je jedna z foriem podnikania, ktorú upravuje Živnostenský zákon č. 455/1881 Zb. Podľa neho ide o "sústavnú  činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku”.

 

čítať viac

1
Júl
2016

Živnosť alebo s.r.o.?

Na Slovensku sú živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným najčastejšie využívanými formami podnikania. Odlišujú sa od seba vo viacerých pohľadoch, preto sa nedá jednoznačne určiť, ktorá z nich je lepšia a výhodnejšia. Aké sú základné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.-čkou?

čítať viac

1
Júl
2016

O daniach

Výška daňového a odvodového zaťaženia sa pri živnosti a s.r.o. líši. Rozdiely sa týkajú nielen dane z príjmu, ale tiež odvodových povinností a možnosťou narábať so ziskom.

čítať viac