[Deprecated] Function mcrypt_create_iv() is deprecated

GET /

Line 25 in /data/4/6/4646e84f-37f9-4f86-9107-8c80c5fd8c22/zivnosti.sk/web/framework/security/RandomGenerator.php

Source

16 	 * 
17 	 * @return string Returns a random series of bytes
18 	 */
19 	public function generateEntropy() {
20 		$isWin = preg_match('/WIN/', PHP_OS);
21 		
22 		// TODO Fails with "Could not gather sufficient random data" on IIS, temporarily disabled on windows
23 		if(!$isWin) {
24 			if(function_exists('mcrypt_create_iv')) {
25 				$e = mcrypt_create_iv(64, MCRYPT_DEV_URANDOM);
26 				if($e !== false) return $e;
27 			}
28 		}
29 
30 		// Fall back to SSL methods - may slow down execution by a few ms
31 		if (function_exists('openssl_random_pseudo_bytes')) {

Trace

Hlavná stránka » Založenie Živnosti.sk

Najnovšie články

1
Júl
2016

Založenie živnosti

Chcete si založiť živnosť? Najprv sa budete musieť ohlásiť živnostenskému úradu osobne alebo elektronicky. Okrem toho tiež môžete využiť jednoduché a pohodlné založenie živnosti online.

čítať viac

1
Júl
2016

Čo je živnosť?

Živnosť je jedna z foriem podnikania, ktorú upravuje Živnostenský zákon č. 455/1881 Zb. Podľa neho ide o "sústavnú  činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku”.

 

čítať viac

1
Júl
2016

Živnosť alebo s.r.o.?

Na Slovensku sú živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným najčastejšie využívanými formami podnikania. Odlišujú sa od seba vo viacerých pohľadoch, preto sa nedá jednoznačne určiť, ktorá z nich je lepšia a výhodnejšia. Aké sú základné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.-čkou?

čítať viac

1
Júl
2016

O daniach

Výška daňového a odvodového zaťaženia sa pri živnosti a s.r.o. líši. Rozdiely sa týkajú nielen dane z príjmu, ale tiež odvodových povinností a možnosťou narábať so ziskom.

čítať viac